תרגום משפטי שונה מתרגום ספרותי או אחר כיון שמתוקף היותם של חוזים מסמכים מחייבים מבחינה משפטית, הרי שלכל מילה בתרגום חשיבות מכרעת וקיימת חובה להעביר את המשמעות המדויקת של המקור תוך שימוש במונחים המקבילים בשפת היעד.

להלן מספר טיפים לתרגום חומר משפטי:
1. חשוב לקרוא את החומר ולהבינו. יש להבין מראש מי הצדדים, "מי נגד מי" ומה כל צד מבקש או טוען. תרגום משפט שאינו מובן הינו מסוכן ועלול ליצור מצג שאינו מתואר במסמך המקורי.
2. לא לסמוך על תוכנות תרגום אוטומטי. אין צורך להכביר מילים בנושא זה.
3. בתרגום חומר משפטי מומלץ להיעזר במילון משפטי ולא להסתפק במילון רגיל, כיון שלמילים רגילות לכאורה יש משמעות שונה בשפה המשפטית (subject – אשר במשמעות רגילה פירושו בין היתר "כפוף" למשל לבוס, יכול לשמש במסמכים משפטיים גם במשמעות של "מותנה" – כאשר תנאי מסויים מתקיים. Sanction – למשל היא מילה שפירושה גם איסור, וגם אישור, שהם למעשה הפכים!)
4. מומלץ לוודא עם הלקוח את אופן איות השמות בשפת היעד. היות ומדובר במסמכים משפטיים, יש לוודא שהאדם הנדון יזוהה באופן המדויק ביותר לרבות האיות הנכון של שמו.
5. מומלץ להיעזר ברשימות כדי לוודא שימוש עקבי במונחים לכל אורך המסמך ולהימנע משימוש במילים שונות לתיאור אותו מונח (למשל, התעללות גופנית – התעללות פיזית).
6. אפשר ומומלץ להיעזר בפורומים של מתרגמים, אשר עונים בשמחה ותמיד נכונים לעזור.
7. כדאי להיעזר ביותר ממילון אחד. לעתים קרובות מונח נמצא במילון אחד ולא באחר, תלוי בסוג המילון.
8. לגגל. גוגל מאפשר לראות את נפוצות השימוש במונח, ובדיקת מספר הפעמים בהן מופיע מונח כלשהו מאפשרת להשוות את רמת הנפוצות שלו לעומת מונח אחר.
9. פשוט לשאול. להרים טלפון ולשאול מתרגם, או חבר המתעסק בתחום. לוודא את נכונות המונחים בהם משתמשים.
אַילת עשת
(הכותבת הינה מתרגמת משפטית ובעלת משרד "נאמן למקור – שירותי תרגום משפטי")